در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd
تحریریه برآورد - 24 مرداد 1402

طرح فروش فوری پراید وانت آغازشد

فروش فوری پراید 151

متقاضیان محترم از ساعت 10 صبح روز سه شنبه

 

شرایط ثبت نام پراید ۱۵۱

 

۱-خودروي وانت سایپا ۱۵۱ با لاینر تیپ DA با مبلغ ۰۰۰,۳۲۰.۳۹۰.۲ ریال می باشد .

۲-چنانچه پس از امضاي قرارداد فی مابین با مشتري، بر حسب ضرورت و یا الزامات قانونی و یا لزوم رعایت استانداردهاي اجباري و محیط زیست از جمله ( سطح آلایندگی یورو۴ ،یورو۵ و ...) شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی ( آپشن ) بر روي خودرو گردد و یا تغییري در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود و هرگونه افزایش هزینههاي(شماره گذاري،بیمه، مالیات، مالیات نقل و انتقال و ...) تا قبل از فاکتور خودرو صورت پذیرد، دعوتنامه تکمیل وجه هزینههاي مربوطه صادر خواهد شد.

 -۳زمان تحویل خودرو ۹۰ روزه با رنگ سفید ، مشکی و نوك مدادي می باشد .

 -۴محدودیت کد ملی براي ثبت نام ها اعمال خواهد شد (هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو میباشد )

.-۵ حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال و ملزم به ارائه گواهینامه خودرو حداقل پایه سوم می باشند.

امکان صلح (خرید انصرافی) و انتقال خودرو بصورت وکالتی وجود ندارد .

-۷ سایر محدودیت هاي لازم جهت ثبت نام در سیستم فروش اعمال میگردد .

-۸شماره کارت, شماره حساب بانکی و شماره شبا که در آینده وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واریز می گردد الزاماً باید متعلق به شخص متقاضی باشد. درصورت درج اطلاعات نادرست(شماره شبا) ، تمام مسئولیت آن متوجه متقاضی ثبتنامکننده خواهد بود.

شماره تلفن همراه اعلام شده می بایست متعلق به شخص متقاضی باشد.

-۱۰ ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نمی باشد.

-۱۱کدپستی متقاضی ثبت نام کننده و کد نمایندگی انتخابی توسط مشتري میبایست از یک استان باشند. بدیهی است پس از انتخاب کد نمایندگی امکان تغییر نمایندگی تحویل گیرنده وجود نداشته و مسئولیت آن بر عهده گروه سایپا نمی باشد.

۱۲-سایر محدودیتهاي لازم جهت ثبت نام در سیستم فروش اعمال گردیده است. موضوع: اعلام شرایط فروش فوقالعاده وانت سایپا ۱۵۱

۱۳-چنانچهدرهریکازمراحلثبتنام تا تحویلخودرو، مشخصگردد اطلاعاتمتقاضیناصحیح بودهویاناقضشرایط بخشنامه میباشد، ثبت نام متقاضی کان لم یکن خواهدگردید.

۱۴-در صورتیکه هر یک از محدودیتها و موارد مرتبط اعلام شده در این بخشنامه توسط متقاضی محترم رعایت نگردد ، هیچگونه مسئولیت و تعهدي براي گروه خودروسازي سایپا ایجاد نخواهد شد.

-۱۵ با توجه به اهمیت کنترل مدارك هویتی و آدرس محل سکونت مشتریان ، نمایندگی موظف است مدارك و مستندات مشتریان را مطابق مورخ۱۴۲۲۰۴و ۱۴۰۰/۱۱/۱۹مورخ ۴۶۹۲۵۱و۱۴۰۰/۱۰/۲۰مورخ۴۲۴۳۱۸و ۱۴۰۰/۰۵/۱۳مورخ ۱۸۶۶۸۹و ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ مورخه ۱۸۴۳۱۴ هاي بخشنامه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ کنترل و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نماید.

۱۶-باتوجه به دستورالعملهاي صادره توسط پلیس راهور ناجا مبنی بر ثبت و بروزرسانی اطلاعات فردي و آدرس مشتریان درسامانه شمارهگذاري موارد ذیل متذکر میگردد: الف ) در صورتیکه مشتري در سامانه شمارهگذاري فاقد اطلاعات فردي و سکونتی بوده و یا بیشتر از یکسال از آخرین تاریخ بروزرسانی اطلاعات فردي و نشانی محل سکونت آن در سامانه شمارهگذاري گذشته باشد، مشتري محترم میبایست با مراجعه به سامانه سخا (که درسایت اینترنتی نشانی آن موجود میباشد) نسبت به بروزرسانی و یا ثبت آخرین اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائید توسط اداره پست تصویر نشانی ثبت شده در سامانه سخا را به نمایندگی محل ثبت نام خود تحویل نماید. ب) در صورتیکه مشتري داراي برگه احراز سکونت باشد میبایست حتماً برگه مذکور را به نمایندگی محل ثبت نام خود تحویل نماید در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده مشتري خواهد بود.

-۱۷ لازم به ذکر است تا زمانیکه برگه احراز سکونت توسط مشتري به نمایندگی ارائه نگردد و یا اطلاعات مورد نیاز شمارهگذاري به درستی ارائه نشده باشد، شماره پذیرش مشتري وارد مرحله تخصیص نخواهد شد و فاکتور نمیگردد و عواقب ناشی از عدم فرآیند مذکور بر عهده مشتري خواهد بود همچنین علاوه بر اینکه سود تاخیر در تحویل ناشی از عدم شماره گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزینه پارکینگ و نگهداري خودرو نیز از ایشان دریافت خواهد شد.

-۱۸ مشتریان محترم میتوانند جهت رویت ویژگیها و تجهیزات محصولات ( مشخصات فنی و ظاهري درونی و بیرونی ، تودوزي، رینگ ، ابعاد خودرو ، نماي ۳۶۰ درجه داخلی و خارجی ) به سایت com.saipacorp.www مراجعه نمایند

-۱۹ در روش فروش فوق العاده از زمان واریز وجه تا زمان تحویل خودرو ، سود مشارکت و انصراف صفر خواهد بود.

 -۲۰در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخیر معادل ۳۶ درصد سالیانه، ( ۳ درصد ماهیانه) محاسبه و پرداخت میگردد

-۲۱مراجعه مشتري محترم براي سرویس اولیه در ۵ ماه یا ۱۰۰۰ کیلومتر لزومی ندارد(در صورت تغییر مالکیت از زمان تحویل خودرو تا زمان اولین مراجعه به نمایندگی جهت سرویس اولیه ، محدودیت براي سرویس اولیه طی ۵ ماه یا ۱۰۰۰ کیلومتر وجود خواهد داشت )

-۲۲ به محض تکمیل ظرفیت ،شرایط فروش غیر فعال می گردد

.-۲۳ در روش فروش فوق العاده امکان انتخاب یکی از بستههاي خدمت براي خودروها بصورت اختیاري فراهم می باشد . در صورتیکه مشتري تمایل به تغییر بسته خدمت یا حذف آن را داشته باشد میتواند قبل از واریز وجه اقدام نماید.

-۲۴ مشتریان محترم میتوانند جهت رویت بستههاي خدمت و آپشن به سایت مراجعه نمایند .  

 

منبع:براورد

برچسب ها: قیمت خودرو

برآورد

اخبار