ثبت رایگان آگهی

تعرفه ها

تعرفه قیمت گذاری

10,000 تومان

تعرفه ویژه فروش

25,000 تومان
 • قیمت گذاری هوشمند:
  نمایش کلیه نتایج قیمت گذاری تخصصی
 • ثبت آگهی فروش
  مدت زمان انتشار:
  60 روز
  تعداد عکس: 6
  دریافت تیکت نشان تمایز نشان تمایز
 • -
 • انتشار آگهی در صفحات مجازی برآورد
 • شروع کن!
برای استفاده از کدهای تخفیف روی دکمه ادامه کلیک کنید!

تیپ 1

رایگان

تیپ 2

15,000 تومان
 • مدت زمان انتشار:
  25 روز
  تعداد عکس: 5
  نمایش آمار بازدید آگهی
 • تحلیل و کارشناسی قیمت آگهی
  تیکت نشان تمایز آگهی نشان تمایز
 • -
  -
  -
 • شروع کن!

تیپ 3

25,000 تومان
 • مدت زمان انتشار:
  60 روز
  تعداد عکس: 8
  نمایش آمار بازدید آگهی
 • تحلیل و کارشناسی قیمت آگهی
  تیکت نشان تمایز آگهی نشان تمایز
 • انتشار آگهی در صفحات مجازی برآورد
 • شروع کن!
برای استفاده از کدهای تخفیف روی دکمه ادامه کلیک کنید!

بسته نقره ای (هفته ای)

40,000 تومان %25
30,000 تومان
 • شارژ قیمت گذاری تخصصی:
  20 عدد
  آگهی تیپ یک:
  نامحدود
  رزرو آگهی:
  5 عدد
  رزرو همزمان:
  2 عدد
 • نمایش قیمت گذاری آگهی ها

بسته طلایی (یک ماهه)

124,000 تومان %35
80,000 تومان
 • شارژ قیمت گذاری تخصصی:
  60 عدد
  آگهی تیپ یک:
  نامحدود
  رزرو آگهی:
  10 عدد
  رزرو همزمان:
  3 عدد
 • نمایش قیمت گذاری آگهی ها

بسته الماسی (چهار ماهه)

480,000 تومان %50
240,000 تومان
 • شارژ قیمت گذاری تخصصی:
  200 عدد
  آگهی تیپ یک:
  نامحدود
  رزرو آگهی:
  30 عدد
  رزرو همزمان:
  4 عدد
 • نمایش قیمت گذاری آگهی ها
برای استفاده از کدهای تخفیف روی دکمه ادامه کلیک کنید!