تولیدکنندگان کیا کیا کیا موهاوی

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کیا موهاوی

قیمت کیا موهاوی V6 قیمت کیا موهاوی V6
کیا موهاوی V6
سال:
2009 - 2012
از:
1,794,000,000
تا:
2,332,000,000
قیمت کیا موهاوی V8 قیمت کیا موهاوی V8
کیا موهاوی V8
سال:
2009 - 2014
از:
2,169,000,000
تا:
3,566,000,000

برآورد

اخبار