بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کیا کارنز

قیمت کیا کارنز فیس قدیم قیمت کیا کارنز فیس قدیم
کیا کارنز فیس قدیم
سال:
2008 - 2013
از:
751,600,000
تا:
1,556,000,000
قیمت کیا کارنز نیوفیس قیمت کیا کارنز نیوفیس
کیا کارنز نیوفیس
سال:
2014 - 2017
از:
1,098,000,000
تا:
1,986,000,000

برآورد

اخبار