بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کیا سول

قیمت کیا سول EX فول اتوماتیک قیمت کیا سول EX فول اتوماتیک
کیا سول EX فول اتوماتیک
سال:
2012 - 2015
از:
1,051,000,000
تا:
1,430,000,000

برآورد

اخبار