تولیدکنندگان کیا کیا کیا سورنتو

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کیا سورنتو

قیمت کیا سورنتو 4 سیلندر نسل دوم قیمت کیا سورنتو 4 سیلندر نسل دوم
کیا سورنتو 4 سیلندر نسل دوم
سال:
2013 - 2015
از:
2,393,000,000
تا:
2,879,000,000
قیمت کیا سورنتو 4 سیلندر نسل سوم قیمت کیا سورنتو 4 سیلندر نسل سوم
کیا سورنتو 4 سیلندر نسل سوم
سال:
2015 - 2017
از:
3,340,000,000
تا:
4,019,000,000
قیمت کیا سورنتو 4 سیلندر نسل سوم GT لاین قیمت کیا سورنتو 4 سیلندر نسل سوم GT لاین
کیا سورنتو 4 سیلندر نسل سوم GT لاین
سال:
2015 - 2017
از:
3,076,000,000
تا:
4,009,000,000
قیمت کیا سورنتو 4 سیلندر نسل سوم GT لاین نیوفیس قیمت کیا سورنتو 4 سیلندر نسل سوم GT لاین نیوفیس
کیا سورنتو 4 سیلندر نسل سوم GT لاین نیوفیس
سال:
2018 - 2018
از:
4,334,000,000
تا:
5,290,000,000
قیمت کیا سورنتو 6 سیلندر نسل اول قیمت کیا سورنتو 6 سیلندر نسل اول
کیا سورنتو 6 سیلندر نسل اول
سال:
2008 - 2009
از:
1,249,000,000
تا:
1,373,000,000
قیمت کیا سورنتو 6 سیلندر نسل دوم قیمت کیا سورنتو 6 سیلندر نسل دوم
کیا سورنتو 6 سیلندر نسل دوم
سال:
2010 - 2013
از:
1,962,000,000
تا:
2,552,000,000

برآورد

اخبار