در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کیا سراتو

قیمت کیا سراتو 1600 قیمت کیا سراتو 1600
کیا سراتو 1600
سال:
2012 - 2013
از:
1,273,000,000
تا:
1,408,000,000
قیمت کیا سراتو 1600 کوپه قیمت کیا سراتو 1600 کوپه
کیا سراتو 1600 کوپه
سال:
2010 - 2013
از:
1,164,000,000
تا:
1,573,000,000
قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای
کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای
سال:
1393 - 1397
از:
881,100,000
تا:
1,201,000,000
قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای آپشنال قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای آپشنال
کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای آپشنال
سال:
1396 - 1397
از:
943,600,000
تا:
1,146,000,000
قیمت کیا سراتو 1600 نیوفیس قیمت کیا سراتو 1600 نیوفیس
کیا سراتو 1600 نیوفیس
سال:
2014 - 2014
از:
1,769,000,000
تا:
1,769,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 TD قیمت کیا سراتو 2000 TD
کیا سراتو 2000 TD
سال:
2008 - 2013
از:
775,500,000
تا:
1,512,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 YD قیمت کیا سراتو 2000 YD
کیا سراتو 2000 YD
سال:
2014 - 2016
از:
1,773,000,000
تا:
2,125,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 کوپه قیمت کیا سراتو 2000 کوپه
کیا سراتو 2000 کوپه
سال:
2014 - 2015
از:
1,802,000,000
تا:
1,997,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 کوپه نیوفیس قیمت کیا سراتو 2000 کوپه نیوفیس
کیا سراتو 2000 کوپه نیوفیس
سال:
2016 - 2017
از:
2,337,000,000
تا:
2,589,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ
کیا سراتو 2000 مونتاژ
سال:
1393 - 1397
از:
1,098,000,000
تا:
1,497,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال
سال:
1396 - 1398
از:
1,480,000,000
تا:
1,839,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 نیوفیس قیمت کیا سراتو 2000 نیوفیس
کیا سراتو 2000 نیوفیس
سال:
2017 - 2018
از:
2,553,000,000
تا:
3,480,000,000

برآورد

0

پیام ها