بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کیا ریو

قیمت کیا ریو اتوماتیک قیمت کیا ریو اتوماتیک
کیا ریو اتوماتیک
سال:
2015 - 2017
از:
1,155,000,000
تا:
1,346,000,000
قیمت کیا ریو مونتاژ اتوماتیک قیمت کیا ریو مونتاژ اتوماتیک
کیا ریو مونتاژ اتوماتیک
سال:
1384 - 1390
از:
261,100,000
تا:
357,800,000
قیمت کیا ریو مونتاژ دنده ای قیمت کیا ریو مونتاژ دنده ای
کیا ریو مونتاژ دنده ای
سال:
1384 - 1391
از:
224,400,000
تا:
302,200,000
قیمت کیا ریو هاچ بک قیمت کیا ریو هاچ بک
کیا ریو هاچ بک
سال:
2015 - 2017
از:
1,255,000,000
تا:
1,495,000,000

برآورد

اخبار