در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd
تولیدکنندگان کیا کیا کیا پیکانتو

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کیا پیکانتو

قیمت کیا پیکانتو اتوماتیک قیمت کیا پیکانتو اتوماتیک
کیا پیکانتو اتوماتیک
سال:
2004 - 2015
از:
375,000,000
تا:
1,049,000,000
قیمت کیا پیکانتو اتوماتیک نیوفیس قیمت کیا پیکانتو اتوماتیک نیوفیس
کیا پیکانتو اتوماتیک نیوفیس
سال:
2016 - 2017
از:
1,180,000,000
تا:
1,298,000,000

برآورد

0

پیام ها