تولیدکنندگان کیا کیا کیا اپتیما

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کیا اپتیما

قیمت کیا اپتیما JF EX قیمت کیا اپتیما JF EX
کیا اپتیما JF EX
سال:
2016 - 2016
از:
4,397,000,000
تا:
4,397,000,000
قیمت کیا اپتیما JF GT Line تک رادار قیمت کیا اپتیما JF GT Line تک رادار
کیا اپتیما JF GT Line تک رادار
سال:
2016 - 2017
از:
4,723,000,000
تا:
5,233,000,000
قیمت کیا اپتیما JF GT Line دو رادار قیمت کیا اپتیما JF GT Line دو رادار
کیا اپتیما JF GT Line دو رادار
سال:
2016 - 2017
از:
4,815,000,000
تا:
5,334,000,000
قیمت کیا اپتیما JF GT Line سه رادار قیمت کیا اپتیما JF GT Line سه رادار
کیا اپتیما JF GT Line سه رادار
سال:
2016 - 2017
از:
2,969,000,000
تا:
3,279,000,000
قیمت کیا اپتیما JF GT Line شرکتی قیمت کیا اپتیما JF GT Line شرکتی
کیا اپتیما JF GT Line شرکتی
سال:
2016 - 2017
از:
2,984,000,000
تا:
3,289,000,000
قیمت کیا اپتیما TF قیمت کیا اپتیما TF
کیا اپتیما TF
سال:
2012 - 2016
از:
1,661,000,000
تا:
2,463,000,000
قیمت کیا اپتیما V6 2700 قیمت کیا اپتیما V6 2700
کیا اپتیما V6 2700
سال:
2009 - 2010
از:
1,160,000,000
تا:
1,285,000,000
قیمت کیا اپتیما هیبرید قیمت کیا اپتیما هیبرید
کیا اپتیما هیبرید
سال:
2018 - 2018
از:
3,329,000,000
تا:
4,190,000,000

برآورد

اخبار