بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پراید 111

قیمت پراید 111 هاچ بک EX قیمت پراید 111 هاچ بک EX
پراید 111 هاچ بک EX
سال:
1390 - 1395
از:
176,400,000
تا:
229,300,000
قیمت پراید 111 هاچ بک SE قیمت پراید 111 هاچ بک SE
پراید 111 هاچ بک SE
سال:
1391 - 1399
از:
183,100,000
تا:
276,400,000
قیمت پراید 111 هاچ بک SL قیمت پراید 111 هاچ بک SL
پراید 111 هاچ بک SL
سال:
1389 - 1391
از:
168,500,000
تا:
185,700,000
قیمت پراید 111 هاچ بک SX قیمت پراید 111 هاچ بک SX
پراید 111 هاچ بک SX
سال:
1389 - 1391
از:
170,600,000
تا:
189,100,000

برآورد

اخبار