بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های لیفان 620

قیمت لیفان 620 1600 قیمت لیفان 620 1600
لیفان 620 1600
سال:
1390 - 1393
از:
265,100,000
تا:
328,500,000
قیمت لیفان 620 1800 قیمت لیفان 620 1800
لیفان 620 1800
سال:
1390 - 1396
از:
283,600,000
تا:
446,100,000

برآورد

اخبار