بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های جک S5

قیمت جک S5 اتوماتیک 2000 قیمت جک S5 اتوماتیک 2000
جک S5 اتوماتیک 2000
سال:
1395 - 1400
از:
909,400,000
تا:
1,171,000,000
قیمت جک S5 اتوماتیک نیوفیس 1500 قیمت جک S5 اتوماتیک نیوفیس 1500
جک S5 اتوماتیک نیوفیس 1500
سال:
1400 - 1402
از:
1,159,000,000
تا:
1,315,000,000
قیمت جک S5 دنده ای 2000 قیمت جک S5 دنده ای 2000
جک S5 دنده ای 2000
سال:
1394 - 1397
از:
762,500,000
تا:
881,900,000

برآورد

اخبار