در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پراید 141

قیمت پراید 141  قیمت پراید 141
پراید 141
سال:
1382 - 1389
از:
110,400,000
تا:
161,700,000
قیمت پراید 141 EX قیمت پراید 141 EX
پراید 141 EX
سال:
1390 - 1392
از:
156,400,000
تا:
174,400,000
قیمت پراید 141 SE قیمت پراید 141 SE
پراید 141 SE
سال:
1392 - 1394
از:
175,200,000
تا:
195,400,000
قیمت پراید 141 SL قیمت پراید 141 SL
پراید 141 SL
سال:
1389 - 1391
از:
146,000,000
تا:
162,900,000
قیمت پراید 141 SX قیمت پراید 141 SX
پراید 141 SX
سال:
1388 - 1392
از:
140,200,000
تا:
174,400,000
قیمت پراید 141 دوگانه قیمت پراید 141 دوگانه
پراید 141 دوگانه
سال:
1382 - 1389
از:
107,200,000
تا:
157,000,000

برآورد

0

پیام ها