بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پراید 141

قیمت پراید 141 EX قیمت پراید 141 EX
پراید 141 EX
سال:
1390 - 1392
از:
161,800,000
تا:
178,300,000
قیمت پراید 141 SE قیمت پراید 141 SE
پراید 141 SE
سال:
1392 - 1394
از:
178,000,000
تا:
196,900,000
قیمت پراید 141 SL قیمت پراید 141 SL
پراید 141 SL
سال:
1389 - 1391
از:
142,200,000
تا:
158,500,000
قیمت پراید 141 SX قیمت پراید 141 SX
پراید 141 SX
سال:
1388 - 1392
از:
147,600,000
تا:
179,200,000
قیمت پراید 141 دوگانه قیمت پراید 141 دوگانه
پراید 141 دوگانه
سال:
1382 - 1389
از:
114,000,000
تا:
160,000,000
قیمت پراید 141 ساده قیمت پراید 141 ساده
پراید 141 ساده
سال:
1382 - 1389
از:
103,300,000
تا:
147,100,000

برآورد

اخبار