بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پراید 141

قیمت پراید 141 EX قیمت پراید 141 EX
پراید 141 EX
سال:
1390 - 1392
از:
168,500,000
تا:
186,400,000
قیمت پراید 141 SE قیمت پراید 141 SE
پراید 141 SE
سال:
1392 - 1394
از:
198,100,000
تا:
217,900,000
قیمت پراید 141 SL قیمت پراید 141 SL
پراید 141 SL
سال:
1389 - 1391
از:
153,300,000
تا:
171,000,000
قیمت پراید 141 SX قیمت پراید 141 SX
پراید 141 SX
سال:
1388 - 1392
از:
152,400,000
تا:
187,200,000
قیمت پراید 141 دوگانه قیمت پراید 141 دوگانه
پراید 141 دوگانه
سال:
1382 - 1389
از:
122,900,000
تا:
172,600,000
قیمت پراید 141 ساده قیمت پراید 141 ساده
پراید 141 ساده
سال:
1382 - 1389
از:
111,400,000
تا:
158,600,000

برآورد

اخبار