در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های نیسان زامیاد

قیمت نیسان زامیاد بنزینی قیمت نیسان زامیاد بنزینی
نیسان زامیاد بنزینی
سال:
1385 - 1398
از:
261,000,000
تا:
453,400,000
قیمت نیسان زامیاد بنزینی آپشنال قیمت نیسان زامیاد بنزینی آپشنال
نیسان زامیاد بنزینی آپشنال
سال:
1395 - 1402
از:
421,800,000
تا:
560,000,000
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز
نیسان زامیاد دوگانه سوز
سال:
1385 - 1399
از:
297,400,000
تا:
535,000,000
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز آپشنال قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز آپشنال
نیسان زامیاد دوگانه سوز آپشنال
سال:
1395 - 1402
از:
455,600,000
تا:
572,000,000
قیمت نیسان زامیاد دیزلی قیمت نیسان زامیاد دیزلی
نیسان زامیاد دیزلی
سال:
1388 - 1399
از:
411,500,000
تا:
642,400,000

برآورد

0

پیام ها