بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های نیسان زامیاد

قیمت نیسان زامیاد بنزینی قیمت نیسان زامیاد بنزینی
نیسان زامیاد بنزینی
سال:
1385 - 1398
از:
263,000,000
تا:
422,700,000
قیمت نیسان زامیاد بنزینی آپشنال قیمت نیسان زامیاد بنزینی آپشنال
نیسان زامیاد بنزینی آپشنال
سال:
1399 - 1402
از:
430,400,000
تا:
530,000,000
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز
نیسان زامیاد دوگانه سوز
سال:
1385 - 1399
از:
320,200,000
تا:
497,700,000
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز آپشنال قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز آپشنال
نیسان زامیاد دوگانه سوز آپشنال
سال:
1400 - 1402
از:
521,000,000
تا:
585,000,000
قیمت نیسان زامیاد دیزلی قیمت نیسان زامیاد دیزلی
نیسان زامیاد دیزلی
سال:
1388 - 1399
از:
367,000,000
تا:
524,700,000

برآورد

اخبار