بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های نیسان رونیز

قیمت نیسان رونیز دنده ای قیمت نیسان رونیز دنده ای
نیسان رونیز دنده ای
سال:
1382 - 1390
از:
1,144,000,000
تا:
1,769,000,000

برآورد

اخبار