بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های نیسان مورانو

قیمت نیسان مورانو LE تمام محور قیمت نیسان مورانو LE تمام محور
نیسان مورانو LE تمام محور
سال:
2009 - 2012
از:
1,555,000,000
تا:
2,225,000,000
قیمت نیسان مورانو SE قیمت نیسان مورانو SE
نیسان مورانو SE
سال:
2008 - 2008
از:
1,219,000,000
تا:
1,219,000,000
قیمت نیسان مورانو SL قیمت نیسان مورانو SL
نیسان مورانو SL
سال:
2008 - 2008
از:
1,529,000,000
تا:
1,529,000,000

برآورد

اخبار