بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های نیسان ماکسیما

قیمت نیسان ماکسیما اتوماتیک قیمت نیسان ماکسیما اتوماتیک
نیسان ماکسیما اتوماتیک
سال:
1381 - 1391
از:
658,000,000
تا:
1,457,000,000
قیمت نیسان ماکسیما دنده ای قیمت نیسان ماکسیما دنده ای
نیسان ماکسیما دنده ای
سال:
1381 - 1390
از:
637,100,000
تا:
1,170,000,000

برآورد

اخبار