تولیدکنندگان ایران خودرو سوزوکی سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ

قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2000 اتوماتیک قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2000 اتوماتیک
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2000 اتوماتیک
سال:
1386 - 1390
از:
782,200,000
تا:
972,700,000
قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2000 دنده ای قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2000 دنده ای
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2000 دنده ای
سال:
1386 - 1390
از:
750,700,000
تا:
932,400,000
قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2400 نیوفیس قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2400 نیوفیس
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2400 نیوفیس
سال:
1395 - 1397
از:
1,553,000,000
تا:
1,906,000,000
قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2400 نیوفیس سانروف قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2400 نیوفیس سانروف
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ 2400 نیوفیس سانروف
سال:
1396 - 1398
از:
1,769,000,000
تا:
2,133,000,000
قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک
سال:
1389 - 1395
از:
1,046,000,000
تا:
1,597,000,000
قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 5 دنده ای قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 5 دنده ای
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 5 دنده ای
سال:
1389 - 1395
از:
1,030,000,000
تا:
1,721,000,000
قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک
سال:
1389 - 1395
از:
1,076,000,000
تا:
1,643,000,000
قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 8 دنده ای قیمت سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 8 دنده ای
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کلاس 8 دنده ای
سال:
1395 - 1396
از:
1,823,000,000
تا:
1,980,000,000

برآورد

اخبار