تولیدکنندگان سوزوکی سوزوکی سوزوکی گرند ویتارا وارداتی

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سوزوکی گرند ویتارا وارداتی

قیمت سوزوکی گرند ویتارا وارداتی اتوماتیک قیمت سوزوکی گرند ویتارا وارداتی اتوماتیک
سوزوکی گرند ویتارا وارداتی اتوماتیک
سال:
2006 - 2012
از:
827,000,000
تا:
1,357,000,000
قیمت سوزوکی گرند ویتارا وارداتی دنده ای قیمت سوزوکی گرند ویتارا وارداتی دنده ای
سوزوکی گرند ویتارا وارداتی دنده ای
سال:
2006 - 2011
از:
769,100,000
تا:
1,162,000,000

برآورد

اخبار