در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پراید 132

قیمت پراید 132  قیمت پراید 132
پراید 132
سال:
1387 - 1389
از:
137,500,000
تا:
152,800,000
قیمت پراید 132 EX قیمت پراید 132 EX
پراید 132 EX
سال:
1389 - 1392
از:
159,800,000
تا:
187,000,000
قیمت پراید 132 SE قیمت پراید 132 SE
پراید 132 SE
سال:
1392 - 1398
از:
186,200,000
تا:
255,200,000
قیمت پراید 132 SE دوگانه قیمت پراید 132 SE دوگانه
پراید 132 SE دوگانه
سال:
1392 - 1396
از:
201,000,000
تا:
247,900,000
قیمت پراید 132 SL قیمت پراید 132 SL
پراید 132 SL
سال:
1389 - 1391
از:
153,500,000
تا:
170,500,000
قیمت پراید 132 SX قیمت پراید 132 SX
پراید 132 SX
سال:
1388 - 1391
از:
153,200,000
تا:
178,300,000
قیمت پراید 132 دوگانه قیمت پراید 132 دوگانه
پراید 132 دوگانه
سال:
1387 - 1389
از:
148,900,000
تا:
165,400,000

برآورد

0

پیام ها