بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پراید 132

قیمت پراید 132 EX قیمت پراید 132 EX
پراید 132 EX
سال:
1389 - 1392
از:
157,500,000
تا:
183,800,000
قیمت پراید 132 SE قیمت پراید 132 SE
پراید 132 SE
سال:
1392 - 1398
از:
188,900,000
تا:
252,700,000
قیمت پراید 132 SE دوگانه قیمت پراید 132 SE دوگانه
پراید 132 SE دوگانه
سال:
1392 - 1396
از:
188,500,000
تا:
226,400,000
قیمت پراید 132 SL قیمت پراید 132 SL
پراید 132 SL
سال:
1389 - 1391
از:
160,100,000
تا:
176,400,000
قیمت پراید 132 SX قیمت پراید 132 SX
پراید 132 SX
سال:
1388 - 1391
از:
154,100,000
تا:
178,200,000
قیمت پراید 132 دوگانه قیمت پراید 132 دوگانه
پراید 132 دوگانه
سال:
1387 - 1389
از:
144,900,000
تا:
159,900,000
قیمت پراید 132 ساده قیمت پراید 132 ساده
پراید 132 ساده
سال:
1387 - 1389
از:
140,100,000
تا:
154,400,000

برآورد

اخبار