تولیدکنندگان مزدا مزدا مزدا 3 جدید هاچبک

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های مزدا 3 جدید هاچبک

قیمت مزدا 3 جدید هاچبک تیپ 1 قیمت مزدا 3 جدید هاچبک تیپ 1
مزدا 3 جدید هاچبک تیپ 1
سال:
1389 - 1391
از:
959,600,000
تا:
1,114,000,000
قیمت مزدا 3 جدید هاچبک تیپ 3 قیمت مزدا 3 جدید هاچبک تیپ 3
مزدا 3 جدید هاچبک تیپ 3
سال:
1389 - 1391
از:
979,600,000
تا:
1,137,000,000

برآورد

اخبار