در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd
تولیدکنندگان مزدا مزدا مزدا 3 جدید صندوقدار

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های مزدا 3 جدید صندوقدار

قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 1 قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 1
مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 1
سال:
1389 - 1391
از:
1,216,000,000
تا:
1,386,000,000
قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 3 قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 3
مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 3
سال:
1389 - 1391
از:
1,371,000,000
تا:
1,566,000,000
قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 4 قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 4
مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 4
سال:
1391 - 1398
از:
1,328,000,000
تا:
2,400,000,000

برآورد

0

پیام ها