تولیدکنندگان مزدا مزدا مزدا 3 جدید صندوقدار

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های مزدا 3 جدید صندوقدار

قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 1 قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 1
مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 1
سال:
1389 - 1391
از:
945,100,000
تا:
1,075,000,000
قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 3 قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 3
مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 3
سال:
1389 - 1391
از:
1,031,000,000
تا:
1,173,000,000
قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 4 قیمت مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 4
مزدا 3 جدید صندوقدار تیپ 4
سال:
1391 - 1398
از:
1,222,000,000
تا:
1,919,000,000

برآورد

اخبار