در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd
تولیدکنندگان مزدا مزدا مزدا 3 مونتاژ

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های مزدا 3 مونتاژ

قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 1 قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 1
مزدا 3 مونتاژ تیپ 1
سال:
1386 - 1389
از:
598,200,000
تا:
1,044,000,000
قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 2 قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 2
مزدا 3 مونتاژ تیپ 2
سال:
1386 - 1389
از:
637,900,000
تا:
817,000,000
قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 3 قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 3
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3
سال:
1386 - 1389
از:
692,100,000
تا:
886,500,000

برآورد

0

پیام ها