بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های ام وی ام X22

قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک
ام وی ام X22 اتوماتیک
سال:
1395 - 1397
از:
558,000,000
تا:
619,800,000
قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت
سال:
1396 - 1400
از:
591,500,000
تا:
715,300,000
قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری قیمت ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری
سال:
1396 - 1401
از:
577,100,000
تا:
808,800,000
قیمت ام وی ام X22 دنده ای قیمت ام وی ام X22 دنده ای
ام وی ام X22 دنده ای
سال:
1396 - 1397
از:
466,600,000
تا:
494,200,000
قیمت ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت قیمت ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت
سال:
1396 - 1400
از:
561,400,000
تا:
657,400,000
قیمت ام وی ام X22 دنده ای لاکچری قیمت ام وی ام X22 دنده ای لاکچری
ام وی ام X22 دنده ای لاکچری
سال:
1396 - 1402
از:
555,000,000
تا:
733,000,000

برآورد

اخبار