بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های ام وی ام X33

قیمت ام وی ام X33 جدید اتوماتیک قیمت ام وی ام X33 جدید اتوماتیک
ام وی ام X33 جدید اتوماتیک
سال:
1393 - 1395
از:
617,700,000
تا:
687,400,000
قیمت ام وی ام X33 جدید دنده ای قیمت ام وی ام X33 جدید دنده ای
ام وی ام X33 جدید دنده ای
سال:
1393 - 1395
از:
540,400,000
تا:
631,000,000
قیمت ام وی ام X33 دنده ای قیمت ام وی ام X33 دنده ای
ام وی ام X33 دنده ای
سال:
1389 - 1393
از:
440,000,000
تا:
561,600,000

برآورد

اخبار