بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های ام وی ام 315

قیمت ام وی ام 315 صندوقدار قیمت ام وی ام 315 صندوقدار
ام وی ام 315 صندوقدار
سال:
1391 - 1395
از:
280,700,000
تا:
357,600,000
قیمت ام وی ام 315 صندوقدار اسپرت قیمت ام وی ام 315 صندوقدار اسپرت
ام وی ام 315 صندوقدار اسپرت
سال:
1393 - 1395
از:
310,900,000
تا:
355,200,000
قیمت ام وی ام 315 هاچ بک قیمت ام وی ام 315 هاچ بک
ام وی ام 315 هاچ بک
سال:
1391 - 1395
از:
269,500,000
تا:
351,600,000
قیمت ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت قیمت ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت
سال:
1396 - 1399
از:
381,500,000
تا:
477,000,000
قیمت ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری قیمت ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری
سال:
1395 - 1396
از:
368,800,000
تا:
396,500,000
قیمت ام وی ام 315 هاچ بک پلاس اتوماتیک قیمت ام وی ام 315 هاچ بک پلاس اتوماتیک
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس اتوماتیک
سال:
1399 - 1400
از:
619,500,000
تا:
667,500,000

برآورد

اخبار