در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پراید 131

قیمت پراید 131 EX قیمت پراید 131 EX
پراید 131 EX
سال:
1391 - 1392
از:
211,000,000
تا:
222,300,000
قیمت پراید 131 EX دوگانه قیمت پراید 131 EX دوگانه
پراید 131 EX دوگانه
سال:
1391 - 1392
از:
221,800,000
تا:
233,800,000
قیمت پراید 131 LE قیمت پراید 131 LE
پراید 131 LE
سال:
1391 - 1392
از:
208,800,000
تا:
220,100,000
قیمت پراید 131 SE قیمت پراید 131 SE
پراید 131 SE
سال:
1392 - 1399
از:
202,900,000
تا:
340,000,000
قیمت پراید 131 SE دوگانه قیمت پراید 131 SE دوگانه
پراید 131 SE دوگانه
سال:
1392 - 1396
از:
239,400,000
تا:
295,400,000
قیمت پراید 131 SL قیمت پراید 131 SL
پراید 131 SL
سال:
1389 - 1391
از:
195,200,000
تا:
215,000,000
قیمت پراید 131 SL دوگانه قیمت پراید 131 SL دوگانه
پراید 131 SL دوگانه
سال:
1390 - 1391
از:
215,600,000
تا:
226,300,000
قیمت پراید 131 SX قیمت پراید 131 SX
پراید 131 SX
سال:
1390 - 1393
از:
197,100,000
تا:
230,700,000
قیمت پراید 131 TL قیمت پراید 131 TL
پراید 131 TL
سال:
1392 - 1394
از:
225,800,000
تا:
250,800,000
قیمت پراید 131 TL دوگانه قیمت پراید 131 TL دوگانه
پراید 131 TL دوگانه
سال:
1392 - 1394
از:
237,200,000
تا:
263,400,000

برآورد

0

پیام ها