بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کارا

قیمت کارا تک کابین 1700 قیمت کارا تک کابین 1700
کارا تک کابین 1700
سال:
1393 - 1396
از:
225,300,000
تا:
279,200,000
قیمت کارا تک کابین 2000 قیمت کارا تک کابین 2000
کارا تک کابین 2000
سال:
1396 - 1402
از:
392,100,000
تا:
505,000,000
قیمت کارا دوکابین 1700 قیمت کارا دوکابین 1700
کارا دوکابین 1700
سال:
1394 - 1396
از:
324,500,000
تا:
354,000,000
قیمت کارا دوکابین 2000 قیمت کارا دوکابین 2000
کارا دوکابین 2000
سال:
1396 - 1402
از:
395,800,000
تا:
526,000,000

برآورد

اخبار