بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کارا

قیمت کارا تک کابین 1700 قیمت کارا تک کابین 1700
کارا تک کابین 1700
سال:
1393 - 1396
از:
350,700,000
تا:
390,100,000
قیمت کارا تک کابین 2000 قیمت کارا تک کابین 2000
کارا تک کابین 2000
سال:
1396 - 1402
از:
453,600,000
تا:
655,000,000
قیمت کارا دوکابین 1700 قیمت کارا دوکابین 1700
کارا دوکابین 1700
سال:
1394 - 1396
از:
357,900,000
تا:
405,600,000
قیمت کارا دوکابین 2000 قیمت کارا دوکابین 2000
کارا دوکابین 2000
سال:
1396 - 1402
از:
530,600,000
تا:
850,000,000

برآورد

اخبار