بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تویوتا هایس

قیمت تویوتا هایس سقف بلند فیس لیفت قیمت تویوتا هایس سقف بلند فیس لیفت
تویوتا هایس سقف بلند فیس لیفت
سال:
2010 - 2013
از:
2,464,000,000
تا:
2,928,000,000
قیمت تویوتا هایس سقف بلند نیوفیس دیزل قیمت تویوتا هایس سقف بلند نیوفیس دیزل
تویوتا هایس سقف بلند نیوفیس دیزل
سال:
2015 - 2017
از:
2,267,000,000
تا:
2,543,000,000

برآورد

اخبار