در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تویوتا یاریس

قیمت تویوتا یاریس صندوق دار قیمت تویوتا یاریس صندوق دار
تویوتا یاریس صندوق دار
سال:
2014 - 2016
از:
1,900,000,000
تا:
2,232,000,000
قیمت تویوتا یاریس صندوق دار قیمت تویوتا یاریس صندوق دار
تویوتا یاریس صندوق دار
سال:
2008 - 2013
از:
1,030,000,000
تا:
1,556,000,000
قیمت تویوتا یاریس صندوقدار 2017 قیمت تویوتا یاریس صندوقدار 2017
تویوتا یاریس صندوقدار 2017
سال:
2016 - 2017
از:
2,490,000,000
تا:
2,697,000,000
قیمت تویوتا یاریس هاچ بک قیمت تویوتا یاریس هاچ بک
تویوتا یاریس هاچ بک
سال:
2008 - 2010
از:
1,048,000,000
تا:
1,231,000,000
قیمت تویوتا یاریس هاچ بک فیس لیفت قیمت تویوتا یاریس هاچ بک فیس لیفت
تویوتا یاریس هاچ بک فیس لیفت
سال:
2011 - 2013
از:
1,460,000,000
تا:
1,715,000,000
قیمت تویوتا یاریس هاچ بک نیوفیس قیمت تویوتا یاریس هاچ بک نیوفیس
تویوتا یاریس هاچ بک نیوفیس
سال:
2014 - 2016
از:
1,849,000,000
تا:
2,167,000,000

برآورد

0

پیام ها