بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تویوتا یاریس

قیمت تویوتا یاریس صندوق دار 1300 قیمت تویوتا یاریس صندوق دار 1300
تویوتا یاریس صندوق دار 1300
سال:
2008 - 2013
از:
748,500,000
تا:
1,131,000,000
قیمت تویوتا یاریس صندوق دار 1500 قیمت تویوتا یاریس صندوق دار 1500
تویوتا یاریس صندوق دار 1500
سال:
2014 - 2016
از:
1,501,000,000
تا:
1,827,000,000
قیمت تویوتا یاریس صندوقدار 1500 فول قیمت تویوتا یاریس صندوقدار 1500 فول
تویوتا یاریس صندوقدار 1500 فول
سال:
2016 - 2017
از:
1,871,000,000
تا:
2,027,000,000
قیمت تویوتا یاریس هاچ بک قیمت تویوتا یاریس هاچ بک
تویوتا یاریس هاچ بک
سال:
2008 - 2010
از:
787,700,000
تا:
925,300,000
قیمت تویوتا یاریس هاچ بک فیس لیفت قیمت تویوتا یاریس هاچ بک فیس لیفت
تویوتا یاریس هاچ بک فیس لیفت
سال:
2011 - 2013
از:
1,103,000,000
تا:
1,295,000,000
قیمت تویوتا یاریس هاچ بک نیوفیس قیمت تویوتا یاریس هاچ بک نیوفیس
تویوتا یاریس هاچ بک نیوفیس
سال:
2014 - 2016
از:
1,397,000,000
تا:
1,638,000,000

برآورد

اخبار