بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تویوتا کرولا

قیمت تویوتا کرولا GLI 1800 قیمت تویوتا کرولا GLI 1800
تویوتا کرولا GLI 1800
سال:
2005 - 2007
از:
694,900,000
تا:
811,400,000
قیمت تویوتا کرولا GLI فیس جدید 2000 قیمت تویوتا کرولا GLI فیس جدید 2000
تویوتا کرولا GLI فیس جدید 2000
سال:
2014 - 2016
از:
1,997,000,000
تا:
2,403,000,000
قیمت تویوتا کرولا GLI فیس لیفت 1800 قیمت تویوتا کرولا GLI فیس لیفت 1800
تویوتا کرولا GLI فیس لیفت 1800
سال:
2008 - 2013
از:
992,800,000
تا:
1,577,000,000
قیمت تویوتا کرولا XLI قیمت تویوتا کرولا XLI
تویوتا کرولا XLI
سال:
2008 - 2013
از:
956,300,000
تا:
1,519,000,000
قیمت تویوتا کرولا XLI فیس جدید قیمت تویوتا کرولا XLI فیس جدید
تویوتا کرولا XLI فیس جدید
سال:
2014 - 2016
از:
1,809,000,000
تا:
2,266,000,000

برآورد

اخبار