بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پادرا

قیمت پادرا بنزینی قیمت پادرا بنزینی
پادرا بنزینی
سال:
1394 - 1397
از:
418,000,000
تا:
483,500,000
قیمت پادرا دوگانه قیمت پادرا دوگانه
پادرا دوگانه
سال:
1394 - 1398
از:
429,700,000
تا:
525,900,000

برآورد

اخبار