بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های یوآز پاتریوت

قیمت یوآز پاتریوت اتوماتیک قیمت یوآز پاتریوت اتوماتیک
یوآز پاتریوت اتوماتیک
سال:
1401 - 1401
از:
1,952,000,000
تا:
1,952,000,000
قیمت یوآز پاتریوت دنده ای قیمت یوآز پاتریوت دنده ای
یوآز پاتریوت دنده ای
سال:
1400 - 1401
از:
1,614,000,000
تا:
1,770,000,000

برآورد

اخبار