بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های آمیکو آسنا

قیمت آمیکو آسنا اتوماتیک قیمت آمیکو آسنا اتوماتیک
آمیکو آسنا اتوماتیک
سال:
1400 - 1400
از:
1,949,000,000
تا:
1,949,000,000
قیمت آمیکو آسنا توربو قیمت آمیکو آسنا توربو
آمیکو آسنا توربو
سال:
1401 - 1402
از:
1,581,000,000
تا:
1,665,000,000
قیمت آمیکو آسنا دوگانه قیمت آمیکو آسنا دوگانه
آمیکو آسنا دوگانه
سال:
1397 - 1401
از:
1,038,000,000
تا:
1,350,000,000

برآورد

اخبار