بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پادرا پلاس

قیمت پادرا پلاس بنزینی قیمت پادرا پلاس بنزینی
پادرا پلاس بنزینی
سال:
1398 - 1402
از:
510,700,000
تا:
625,000,000
قیمت پادرا پلاس دوگانه قیمت پادرا پلاس دوگانه
پادرا پلاس دوگانه
سال:
1400 - 1402
از:
598,300,000
تا:
745,000,000

برآورد

اخبار