بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تویوتا پرادو

قیمت تویوتا پرادو چهار درب چهار سیلندر قیمت تویوتا پرادو چهار درب چهار سیلندر
تویوتا پرادو چهار درب چهار سیلندر
سال:
2005 - 2009
از:
2,513,000,000
تا:
3,594,000,000
قیمت تویوتا پرادو چهار درب شش سیلندر آفرود قیمت تویوتا پرادو چهار درب شش سیلندر آفرود
تویوتا پرادو چهار درب شش سیلندر آفرود
سال:
2006 - 2013
از:
3,623,000,000
تا:
9,486,000,000
قیمت تویوتا پرادو چهار درب شش سیلندر آفرود قیمت تویوتا پرادو چهار درب شش سیلندر آفرود
تویوتا پرادو چهار درب شش سیلندر آفرود
سال:
2002 - 2013
از:
2,684,000,000
تا:
8,289,000,000
قیمت تویوتا پرادو چهار درب شش سیلندر فیس لیفت قیمت تویوتا پرادو چهار درب شش سیلندر فیس لیفت
تویوتا پرادو چهار درب شش سیلندر فیس لیفت
سال:
2015 - 2018
از:
7,193,000,000
تا:
9,352,000,000
قیمت تویوتا پرادو دو درب GX چهار سیلندر قیمت تویوتا پرادو دو درب GX چهار سیلندر
تویوتا پرادو دو درب GX چهار سیلندر
سال:
2005 - 2008
از:
2,423,000,000
تا:
3,661,000,000
قیمت تویوتا پرادو دو درب TX چهار سیلندر قیمت تویوتا پرادو دو درب TX چهار سیلندر
تویوتا پرادو دو درب TX چهار سیلندر
سال:
2012 - 2013
از:
4,864,000,000
تا:
5,324,000,000
قیمت تویوتا پرادو دو درب VX شش سیلندر قیمت تویوتا پرادو دو درب VX شش سیلندر
تویوتا پرادو دو درب VX شش سیلندر
سال:
2005 - 2009
از:
2,672,000,000
تا:
4,191,000,000

برآورد

اخبار