بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های فونیکس تیگو 8

قیمت فونیکس تیگو 8 پرو پرمیوم قیمت فونیکس تیگو 8 پرو پرمیوم
فونیکس تیگو 8 پرو پرمیوم
سال:
1400 - 1402
از:
1,884,000,000
تا:
2,120,000,000
قیمت فونیکس تیگو 8 پرو مکس IE قیمت فونیکس تیگو 8 پرو مکس IE
فونیکس تیگو 8 پرو مکس IE
سال:
1402 - 1402
از:
2,735,000,000
تا:
2,735,000,000
قیمت فونیکس تیگو 8 پرو مکس اکسلنت قیمت فونیکس تیگو 8 پرو مکس اکسلنت
فونیکس تیگو 8 پرو مکس اکسلنت
سال:
1401 - 1402
از:
2,463,000,000
تا:
2,630,000,000
قیمت فونیکس تیگو 8 کلاسیک قیمت فونیکس تیگو 8 کلاسیک
فونیکس تیگو 8 کلاسیک
سال:
1400 - 1400
از:
1,822,000,000
تا:
1,822,000,000

برآورد

اخبار