بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های رنو سیمبل

قیمت رنو سیمبل LE قیمت رنو سیمبل LE
رنو سیمبل LE
سال:
2016 - 2017
از:
752,200,000
تا:
848,600,000
قیمت رنو سیمبل PE قیمت رنو سیمبل PE
رنو سیمبل PE
سال:
2016 - 2017
از:
743,000,000
تا:
837,300,000

برآورد

اخبار