بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بایک X25

قیمت بایک X25 اتوماتیک قیمت بایک X25 اتوماتیک
بایک X25 اتوماتیک
سال:
1397 - 1399
از:
660,200,000
تا:
780,200,000
قیمت بایک X25 دنده ای قیمت بایک X25 دنده ای
بایک X25 دنده ای
سال:
1397 - 1398
از:
564,300,000
تا:
612,800,000

برآورد

اخبار