بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تارا دنده ای

قیمت تارا دنده ای V1 قیمت تارا دنده ای V1
تارا دنده ای V1
سال:
1400 - 1402
از:
593,100,000
تا:
660,000,000
قیمت تارا دنده ای V1 پلاس قیمت تارا دنده ای V1 پلاس
تارا دنده ای V1 پلاس
سال:
1402 - 1402
از:
703,000,000
تا:
703,000,000

برآورد

اخبار