بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های برلیانس H330

قیمت برلیانس H330 اتوماتیک 1500 قیمت برلیانس H330 اتوماتیک 1500
برلیانس H330 اتوماتیک 1500
سال:
1394 - 1397
از:
477,700,000
تا:
593,700,000
قیمت برلیانس H330 اتوماتیک 1650 قیمت برلیانس H330 اتوماتیک 1650
برلیانس H330 اتوماتیک 1650
سال:
1397 - 1400
از:
654,800,000
تا:
900,000,000
قیمت برلیانس H330 دنده ای 1500 قیمت برلیانس H330 دنده ای 1500
برلیانس H330 دنده ای 1500
سال:
1394 - 1397
از:
461,300,000
تا:
568,300,000
قیمت برلیانس H330 دنده ای 1650 قیمت برلیانس H330 دنده ای 1650
برلیانس H330 دنده ای 1650
سال:
1397 - 1400
از:
611,400,000
تا:
785,000,000

برآورد

اخبار