بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کی ام سی T8

قیمت کی ام سی T8 دنده ای قیمت کی ام سی T8 دنده ای
کی ام سی T8 دنده ای
سال:
1399 - 1402
از:
1,134,000,000
تا:
1,345,000,000

برآورد

اخبار