بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های ام وی ام X55

قیمت ام وی ام X55 اکسلنت قیمت ام وی ام X55 اکسلنت
ام وی ام X55 اکسلنت
سال:
1398 - 1400
از:
922,200,000
تا:
1,055,000,000
قیمت ام وی ام X55 اکسلنت PRO قیمت ام وی ام X55 اکسلنت PRO
ام وی ام X55 اکسلنت PRO
سال:
1401 - 1402
از:
1,144,000,000
تا:
1,275,000,000
قیمت ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت قیمت ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت
ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت
سال:
1399 - 1400
از:
974,100,000
تا:
1,054,000,000
قیمت ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت PRO قیمت ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت PRO
ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت PRO
سال:
1401 - 1402
از:
1,162,000,000
تا:
1,295,000,000

برآورد

اخبار