بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های فیدلیتی پرایم

قیمت فیدلیتی پرایم پنج نفره قیمت فیدلیتی پرایم پنج نفره
فیدلیتی پرایم پنج نفره
سال:
1400 - 1402
از:
1,349,000,000
تا:
1,535,000,000
قیمت فیدلیتی پرایم هفت نفره قیمت فیدلیتی پرایم هفت نفره
فیدلیتی پرایم هفت نفره
سال:
1400 - 1402
از:
1,381,000,000
تا:
1,575,000,000

برآورد

اخبار